Voorwaarden en Condities

Inleiding

SUPRADECK is een onderneming die in Nederland is geregistreerd als PJDB Corporation BV. Registratienummer: KvK-Nummer: 71484302. BTW registratienummer: NL 85 8734199B01. Statutaire zetel: Oud Camp 22, 3155 DL Maasland. Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de SUPRADECK website. Door deze website te gebruiken, aanvaardt u deze voorwaarden in hun geheel. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, of een deel van deze voorwaarden, mag u deze website niet gebruiken.

Licentie voor het gebruik van de website

Tenzij anders vermeld, bezit SUPRADECK de intellectuele eigendomsrechten op de website en het materiaal op de website. Onder voorbehoud van de onderstaande licentie, zijn al deze intellectuele eigendomsrechten voorbehouden.
U mag pagina’s en documenten van de website bekijken, downloaden en afdrukken voor persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen die hieronder en elders in deze voorwaarden en bepalingen zijn uiteengezet.

Dat mag je niet doen:

  • het materiaal en de inhoud van deze website te herpubliceren (met inbegrip van herpublicatie op een andere website);
  • materiaal en inhoud van de website te verkopen, te verhuren of in sublicentie te geven;
  • materiaal van de website in het openbaar weer te geven;
  • het reproduceren, dupliceren, kopiëren of anderszins exploiteren van het materiaal en de inhoud van deze website voor commerciële doeleinden;
  • materiaal en inhoud van de website te bewerken of anderszins te wijzigen; of
  • het materiaal en de inhoud van deze website te herdistribueren – met uitzondering van inhoud die specifiek en uitdrukkelijk beschikbaar is gesteld voor herdistributie.

Aanvaardbaar gebruik

U mag deze website niet gebruiken op een manier die schade aan de website kan toebrengen of kan resulteren in een beperking van de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website; of op een manier die onwettig, frauduleus of schadelijk is, of in verband met een onwettig, frauduleus of schadelijk doel of activiteit.
U mag deze website niet gebruiken om materiaal en inhoud te kopiëren, op te slaan, te hosten, te verzenden, te gebruiken, te publiceren of te verspreiden dat bestaat uit (of gekoppeld is aan) spyware, computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, keyloggers, rootkits of andere kwaadaardige computersoftware.
U zult geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot data mining, data extractie en data harvesting) uitvoeren op of in verband met deze website zonder de schriftelijke toestemming van SUPRADECK.
U mag deze website niet gebruiken om ongevraagde commerciële berichten te verzenden of te versturen. U mag deze website niet gebruiken voor marketingdoeleinden zonder de schriftelijke toestemming van SUPRADECK.

Geen garantie

Deze website wordt aangeboden “zoals hij is” zonder enige vertegenwoordiging of garantie, uitdrukkelijk of impliciet. SUPRADECK geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot deze website of de informatie en documenten die op deze website worden verstrekt.
Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van de vorige paragraaf, garandeert SUPRADECK niet dat:

Deze website zal voortdurend beschikbaar zijn, of helemaal niet beschikbaar zijn;
De informatie op deze website is volledig, waarheidsgetrouw, nauwkeurig of niet misleidend.
Niets op deze website vormt of is bedoeld als advies van welke aard dan ook.